Lennarth Andersson - Ordförande
ordforande@attention-norrahalland.se

Christer Eklund - Ungdomsansvarig
humlan@attention-norrahalland.se

Möteslokalen är:
Attention Falkenberg
Södergatan 19

Telefonkontakt :
0346-824 45

Kansli:
Epost: kansli@attention-norrahalland.se
0346-824 45

Telefontider är helgfri Fredag 12-18 (OBS ny tid!)

60115455-chyhd